OUTLET – Сватбени

Тоалетите са единични бройки в упоменатите размери и цветове. Колeкция 2015-2016

Корекциите на роклите са за сметка на клиента. Коланите към сватбените тоалети се заплащат допълнително.